Byggeri

 

  Lindegaarden  Grundejerforening   

   4540 Fårevejle    -    Odsherred

Byggeri i sommerhusområde

Før du begynder at bygge på din grund skal du være opmærksom på reglerne for bygningstilladelse og overholdelse af det særlige bygningsreglement som gælder for et sommerhusområde, hvor f.eks. al form for byggeri der har ovendækning skal have en afstand på minimum 2,5 m. fra skel og 5 m. fra vej, og bygninger der har sammenhæng med beboelsesbygning og hævede terrasser (over 30 cm) skal have en afstand til både skel og vej på mindst 5 m.


Der er mange regler for byggeri, så det kan være en nyttig hjælp at henvende sig til:

Byggesagsteamet i Odsherred kommune -  byggesag@odsherred.dk  eller tlf. 59 66 60 60

 

Læs om det nye bygningsreglement pr. 1. januar 2018 og om byggetilladelse her.


Se 2 siders pjece vedrørende sekundær bebyggelse (anneks, carport, udhus m.m.) i et sommerhusområde. Udgivet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i januar 2020.


Vær også opmærksom på den tinglyste deklaration på din grund. Deklarationen indeholder f.eks. bestemmelser om maximal bygningshøjde på 4 meter, og at der på grunden skal være plads til parkering for mindst  2 biler.


Generalforsamlingen i 2004 har endvidere besluttet, at opfordre Bestyrelsen til bedst muligt at sikre at bestemmelserne i Bygningsreglement og den tinglyste deklaration overholdes i sine høringssvar til kommunen vedrørende dispensationsansøgninger.


Det er god naboskik at snakke med sin nabo før du går i gang med noget byggeri,- så de ved hvad og hvornår det  udføres.


 

www.lindegaardengf.dk