Medlemsinformation

 

  Lindegaarden  Grundejerforening   

   4540 Fårevejle    -    Odsherred

 Medlemsinformation

Medlemsinformation den 3. sept. 2019

 

Tak til de grundejere, som i løbet af sommeren har fældet og beskåret bevoksninger på deres grund for at opfylde deklarationens bestemmelser, der har til formål at sikre lys, luft og udsyn til flest mulige, ved at træer skal være enkeltstående og at bevoksning i øvrigt kun må være maks. 2.5 meter høj.
Dermed kan vi bevare glæden ved det særlige kuperede landskab, der gør vores område så attraktivt.

 

Benyt lejligheden til at få ryddet op ved at benytte kommunens opsamling af storskrald - næste gang onsdag den 2. oktober og igen den 27. november.

Du kan også samtidig få opsamlet:

- 10 bundter grene som skal være bundtet med snor (bundterne må højst have en længde på 1 meter).

- 10 PAPIRsække med haveaffald / hækklip.

Se nærmere om opsamling af storskrald på kommunens hjemmeside her.

 

Du kan også altid benytte kommunens Genbrugsstationer, den nærmeste ligger lige syd for Fårevejle Stationsby.

Her skal du altid benytte klare plasticsække til haveaffald. Se åbningstider her.

 

Foreningens grenopsamling i uge 43 (lige efter den 20. oktober).

For at få opsamlet og begrænset grundejerforeningens omkostningerne er det vigtigt, at du overholder vilkårene, som du kan læse om på GF Lindegaardens hjemmeside her. Læg de afskårne grene ud foran din grund parallelt med vejen. Læg grenene i få adskilte bunker og gerne så sent som muligt, så de ikke spredes af vinden. Benyt også gerne de vendepladser hvor det er muligt uden gene for nogen.

 

Beskæring og græsslåning.

Hver grundejer har vedligeholdelsespligten af rabatter og stier omkring sin grund såvel foran, bagved og langs siden. Rabatter skal holdes fri for bevoksning og ukrudt i mindst 1 meters bredde (gerne mere ved vejhjørner), og alle stier skal have en 3 meters fri bredde. Græsset skal alle steder slås regelmæssigt efter behov. Se mere her.

 

Ny sortering af affald i sommerhusområderne

Fra den 1. oktober 2019 og ti uger frem leverer kommunen en ny affaldsbeholder med 2 rum til rest- og madaffald.  Her kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål om ordningen

 

Ønsker du at beholde den nuværende affaldsbeholder til småt haveaffald, skal du inden den 1. oktober sætte den udleverede selvklæbende etiket "Småt haveaffald" på beholderen. Den kan du så få tømt i forbindelse med fremtidige afhentninger af storskrald.

 

Rottebekæmpelse

Når du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det til kommunen - det er gratis. Kontakt Odsherreds kommunes Borgerservice på tlf. 5966 5000 eller benyt selvbetjenings-anmeldelse her. For at forebygge rotter og andre skadedyr skal du helt undlade at fodre dyr og fugle i det fri, samt sikre at al form for husholdningsaffald og -grønt lægges i affaldsbeholderne.

 

Vedtægter - opdateret

På den seneste generalforsamling blev der vedtaget nogle enkelte ændringer til foreningens vedtægter.

De opdaterede vedtægter kan altid findes her på hjemmesiden, og erstatter den gule folder.

 

Nyttige informationer i øvrigt

Benyt din grundejerforenings hjemmeside www.lindegaardengf.dk til at holde dig orienteret løbende.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Indbrud - forebyggelse

Beskyt dig mod indbrud og kriminalitet

Nærpolitiet i Holbæk har i maj 2013 sendt nedenstående brev og  folder:


Brev til Grundejerforeninger.

Folder om forebyggelse af indbrud.

--------
Odsherreds Kommune har i 2012 sendt brev og folder til de fastboende i sommer-husområderne. Læs her brevet og folderen med tip til at forhindre indbrud.


Læs folderen her.
Der foreligger ingen oplysninger om indbrud i vores område
siden uge 7 i 2013.
 

www.lindegaardengf.dk