Medlemsinformation

 

  Lindegaarden  Grundejerforening   

   4540 Fårevejle    -    Odsherred

 Medlemsinformation

Medlemsinformation den 11. april 2020

 

Fibernet

Fibia har gennemført kabellægningen langs vores veje, og de tilmeldte har fået lagt kabelrørføringen frem til deres huse. Læs mere om rabat og vilkår for tilslutning her på Fibias hjemmeside samt i brochuren bestyrelsen har lagt i alle postkasser. Projektet forventes iflg. Fibia at blive færdigt i juni 2020.


Grenopsamling i uge 20 (fra den 11. maj)
Bestyrelsen har igen aftalt med Odsherreds Have- og anlægsservice at udføre  grenopsamlingen i år. Begræns foreningens udgifter ved at overholde følgende vilkår:

Senest den 10. maj lægges grenene vandret og let tilgængeligt i så FÅ bunker som muligt langs vejen foran din grund, eller på de vendepladser hvor det er muligt uden gene for nogen.

Bunkerne opsamles med en grab. Se mere her på vores hjemmeside.


Storskrald tirsdag den 2. juni

Benyt kommunens gratis opsamling af storskrald, samt

- 10 bundter grene bundtet med snor (grene må højst have en længde på 1 meter).

- 10 PAPIRsække med haveaffald / hækklip.

- Den tidligere affaldsbeholder, som nu er mærket med Småt haveaffald, tømmes hvis den er stillet ude vej vejen.

Se mere her om vilkår for opsamling af storskrald på kommunens hjemmeside.


Generalforsamlingen
Grundet Corona-virus situationen afholdes den årlige generalforsamling IKKE i juni, men vil blive forsøgt afholdt i august 2020.


Hold dig altid orienteret på foreningens hjemmeside.


God Påske - pas på jer selv og hinanden!


Henning Balslev Clausen

formand for Lindegaarden GrundejerforeningIndbrud - forebyggelse

Beskyt dig mod indbrud og kriminalitet

Nærpolitiet i Holbæk har i maj 2013 sendt nedenstående brev og  folder:


Brev til Grundejerforeninger.

Folder om forebyggelse af indbrud.

--------
Odsherreds Kommune har i 2012 sendt brev og folder til de fastboende i sommer-husområderne. Læs her brevet og folderen med tip til at forhindre indbrud.


Læs folderen her.
Der foreligger ingen oplysninger om indbrud i vores område
siden uge 7 i 2013.
 

www.lindegaardengf.dk