Medlemsinformation

 

  Lindegaarden  Grundejerforening   

   4540 Fårevejle    -    Odsherred

 Medlemsinformation

Udsendt den 30. maj 2020


Storskrald indsamling 2. juni 2020

Benyt lejligheden til at få ryddet op ved at benytte kommunens gratis opsamling af storskrald tirsdag den 2. juni. 

Samtidig opsamles også:

- 10 bundter grene på max. 1 meter som skal være bundtet med snor, eller

- 10 PAPIR-sække med haveaffald.

- din grønne beholder mærket med "Småt haveaffald".

Se nærmere vilkår for opsamling af storskrald på kommunens hjemmeside her.


Du kan også altid benytte kommunens Genbrugsstationer, den nærmeste ligger lige syd for Fårevejle Stationsby.

Her skal du altid benytte klare plasticsække til haveaffald. Se åbningstider her.


Generalforsamling

Bemærk at på grund af Corona situationen er generalforsamlingen i 2020 udskudt til søndag den 16. august kl. 10 i Cafèen i Ordrup.

Indkaldelse med dagsorden udsendes ultimo juli.

Fristen for indkomne forslag til behandling på GF er tilsvarende udskudt 2 måneder til den 15. juni.


Tømning af tank

Kloaktanke der er registreret som sommerhustanke til tømning hver 3. år vil i vores område blive tømt i uge 25 af Odsherred Forsyning, så sørg for at der er den nødvendige adgang til din tank. 


Sekundær bebyggelse i sommerhus områder

Vær opmærksom på at der i sommerhusområder, er særlige regler om afstande til skel og vej, når der bygges anneks, udhus, carport m.m. Se den nye 2 siders pjece her, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet i januar 2020. 

Få nyttig information på din forenings hjemmeside.
Hold dig orienteret på adressen www.lindegaardengf.dk.


Henning Balslev Clausen
Formand for grundejerforeningen


Indbrud - forebyggelse

Beskyt dig mod indbrud og kriminalitet

Nærpolitiet i Holbæk har i maj 2013 sendt nedenstående brev og  folder:


Brev til Grundejerforeninger.

Folder om forebyggelse af indbrud.

--------
Odsherreds Kommune har i 2012 sendt brev og folder til de fastboende i sommer-husområderne. Læs her brevet og folderen med tip til at forhindre indbrud.


Læs folderen her.
Der foreligger ingen oplysninger om indbrud i vores område
siden uge 7 i 2013.
 

www.lindegaardengf.dk