Græsslåning / rabatter og stier

 

  Lindegaarden  Grundejerforening   

   4540 Fårevejle    -    Odsherred

Græsslåning - rabatter og stier

På din grund skal græsset slås mindst 2 gange om året for at forhindre frøspredning af ukrudt og at grunden "går i skov". Denne regel fremgår af §3 i grundejerforeningens Vedtægter.


Hver grundejer har vedligeholdelsespligten for rabatter og stier omkring sin grund såvel foran, bagved og langs siden.


En rabat anses som en del af vejen. I vores område er rabatterne iflg. matrikelkort 2 meter brede langs asfaltveje og 1 meter brede langs grusveje og den nederste del af Alfestien.


Veje samt enhver rabat skal iflg. vejmyndighederne holdes fri for bevoksning, grene og andet i 4,2 meters højde.

Ved vejhjørner har grundejerne ansvaret for at beskære  bevoksningen, så der altid er optimale udsgtsforhold til sikker udkørsel.


Alle fællesstier skal være 3 meter brede - fri for grene og bevoksning.


Græsset på rabatter og fællesstier skal alle steder slås regelmæssigt efter behov.


Grundejerforeningen sørger for græsslåning af stierne  henover Truntebakken og ud til Ordrupvej.


Eksempler på stier - en beskæring.vil forbedre fremkommeligheden.

www.lindegaardengf.dk