Græsslåning / rabatter og stier

 

  Lindegaarden  Grundejerforening   

   4540 Fårevejle    -    Odsherred

Græsslåning - rabatter og stier

På din grund skal græsset slås mindst 2 gange om året for at forhindre frøspredning af ukrudt og at grunden "går i skov". Denne regel fremgår af §3 i grundejerforeningens Vedtægter.


Hver grundejer har vedligeholdelsespligten for rabatter og stier omkring sin grund såvel foran, bagved og langs siden.


Enhver rabat langs såvel asfalt- som grusveje anses som en del af vejen og skal holdes fri for bevoksning, grene og andet i 4,2 meters højde i mindst 2 meters bredde fra skel på Stihøjvej og de asfalterede strækninger af Alfestien og Truntestien og 1 meter fra skel på grusvejene og den nederste del af Alfestien (gerne bredere ved vejhjørner for at sikre gode trafikale udsgtsforhold).


Alle stier skal være 3 meter brede - fri for grene og bevoksning.


Græsset på rabatter og fællesstier skal alle steder slås regelmæssigt efter behov.


Grundejerforeningen sørger for græsslåning af stierne  henover Truntebakken.


Eksempler på stier - en beskæring.vil forbedre fremkommeligheden.

www.lindegaardengf.dk