Beskæring

 

  Lindegaarden  Grundejerforening   

   4540 Fårevejle    -    Odsherred

Beskæring

Den tinglyste deklaration på vores grunde kræver at bevoksningen maximalt har en højde på 2,5 meter, men tillader enkelte fritstående høje træer.
 

Nedenfor kan du læse om myndighedskrav til beskæring af beplantning, som skal overholdes af hensyn til sikkerhed og trafikale forhold, og til højre om at være en god nabo når det gælder beplantning.

Vær en god nabo -

det kan også komme dig selv tilgode

Træer er uundværlige i haven, men de kan også blive til irritation mellem naboer. Årsagen er træernes skygge, som i større eller mindre grad kan falde hos naboen, og at de forhindrer udsyn og lys. Derfor tillader den tinglyste deklaration også kun enkelte fritstående træer.

Der er især to ting, som bestemmer, om et træ bliver irriterende skyggefuldt. Det er træets placering i forhold til skelhækken, og hvor højt træet bliver. Hegnsloven angiver 1,8 meter som normalhøjde for hække og hegn i skel, men der er ingen faste regler for, hvor høje enkeltstående træer i haven må blive.


ET TRÆS HØJDE bør ikke blive mere end skelhækkens højde, 1,8 m, plus afstanden mellem træ og skel.

Et træ, der plantes 2 meter fra skel, bør således maksimalt blive 1,8 m + 2 m, altså højst ca. 3,8 m højt.


Passende til den placering er småtræer som bl.a. forskellige benved, bærmispel, mispel, syren, perlerøn, vilmorini-røn, magnolie, stribet løn, ambratræ, læderkrone, parasoltræ, blærenød, æble på dværgstamme, kornel, hjortetaktræ og japansk løn.

Skitsen nedenfor er en slags Emma Gad i god naboskik, når det gælder træers højde.

www.lindegaardengf.dk