Grenopsamling

 

  Lindegaarden  Grundejerforening   

   4540 Fårevejle    -    Odsherred

Grundejerforeningen sørger for

2 grenopsamlinger i år

Plan og vilkår for Grundejerforeningens grenordning:


For at hjælpe grundejerne med at holde bevoksningen nede har grundejerforeningen aftalt med Odsherreds Have- og Anlægsservice at få bortkørt grenafskæringer.
I 2020 opsamles i

- uge 20  (fra den 11. maj)   og

- uge 43  (fra den 19. okt.).

 

For at lette opsamlingen af grenene og dermed holde foreningens omkostninger nede skal du følge disse anvisninger: 


  • Grenene skal lægges i så FÅ bunker som muligt lige foran din parcel, eller på de vendepladser hvor det er muligt uden gene for nogen.


  • Grenene lægges vandret tæt langs med vejen i få adskilte bunker. Grenene i en bunke skal være af nogenlunde samme længde mellem 1 og 4 meter.


  • Bunkerne skal være synlige og lette at komme til og må aldrig placeres tæt på elskabe, affalds- beholdere, postkasser eller andre faste installationer.


  • Hækklip, græs, haveaffald og store tunge stammer og rødder må IKKE lægges i bunkerne.


  • Grenene skal lægges ud i bunkerne senest om søndagen lige inden afhentningsugen.
    Vent så længe som muligt med at lægge grenene ud til afhentning for dermed at reducere risikoen for at bunkerne spredes ved stormvejr - måske endda ud på vejen. Grenaffaldet pynter jo heller ikke - så vent.

 

.................

 

Derudover afhenter kommunen 3 gange om året  storskrald, incl. op til 10 bundter grene (bundtet med snor) i max. 1 meters længde samt op til 10 stk. PAPIR-sække med haveaffald.

Se vilkår og datoer under Serviceydelser / Storskrald.

Grenopsamlinger

Grenene løftes med en grab op på en stor trailer, som køres til kommunens grenplads for at blive tømt.


Det er derfor vigtigt at samle grenene i let tilgængelige

få bunker.

I nogle tilfælde - ved opsamling af særlige store grenbunker, f.eks. på vendepladser - anvendes en stor lastvogn med kran / grab og stort lad.

www.lindegaardengf.dk