Bestyrelse m.m.

 

  Lindegaarden  Grundejerforening   

   4540 Fårevejle    -    Odsherred

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen er ulønnet og vælges på den årlige ordinære generalforsamling og består af 3 medlemmer plus 2 suppleanter, som også deltager i bestyrelsesmøderne.

Endvidere vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.


Bestyrelsens medlemmer pr. 7. sept. 2020:


Formand: Henning Balslev Clausen, Alfestien 32

Telefon: 20 31 50 62.    Mail   

 

Kasserer: Peter Winther Schrøder, Truntestien 7

Telefon: 30 17 49 20.    Mail

 

Sekretær: Jørgen Roed Jensen, Alfestien 5

Telefon: 40 86 48 18.    Mail    


1. suppleant: Ledig pr. 7.9.2020 (vælges til næste generalforsamling)


2. suppleant: Lene Zeuthen Heidam, Truntestien 45Medlemskab, CVR-nr.,  hjemmeside m.m.

Oplysninger vedrørende medlemskab bedes rettet til foreningens formand -  f.eks. ved ejerskifte, adresse- og mailadresse ændring.


Foreningens CVR-nr.: 0033615612


Foreningens hjememside: www.lindegaardengf.dk
Henvendelse angående hjemmesiden bedes rettet til foreningens formand på Mail

Webmaster: Henning Balslev Clausen.


Foreningens mailadresse er: kontakt@lindegaardengf.dk

 

Se vedtægter og deklarationen på alle grundene

 

Se generalforsamlingsreferater, årsberetning og

-regnskab.


www.lindegaardengf.dk