VOKS

 

  Lindegaarden  Grundejerforening   

   4540 Fårevejle    -    Odsherred

VOKS  - vi støtter et lokalt projekt i  Kårup Skov

Lindegaarden GF deltager i foreningen VOKS (Vitalisering af Ordrup By og Kårup Skov), der arbejder med at fremme den lokale udvikling og bidrage til at gøre Odsherred til en attraktiv fritids- og sommerhuskommune til glæde og gavn for sommerhusejere, fastboende, gæster, turister, instututioner og kommunens erhvervsdrivende.


VOKS har arbejde konkret med at etablere flere motions-,  oplevelses- og læringsmiljøer i Næsskoven og Kårup Skov. Til det formål er der søgt midler hos diverse fonde og Odsherred kommune.


Projektet har stor opbakning fra Odsherred kommune, Naturstyrelsen samt Geopark Odsherred som VOKS har indgået partnerskab med, ligesom der er indledt et samarbejde med projektet Istidsruten om opførelse af en formidlingspavillon. Efterhånden som der er skaffet midler er 4 miljøer i 2017-2018 blevet opført med naturmaterialer af professionelle håndværkere efter alle gældende regler og i nært samarbejde med og accept fra Naturstyrelsen Vestsjælland.


Der er også blevet markeret en kort (hvid) og en lang (gul)  vandresti i skoven.


Se mere på foreningen VOKS's hjemmeside: www.kaarupskov.dk.


Se VOKS-Projektmappe. Vitalisering af Ordrup by og Kårup Skov gennem oprettelse af motions-, oplevelses- og læringsmiljøer i skoven.


Se VOKS-folder med kort og fotos af nogle af aktivitets miljøerne i skoven. Se også hvordan du kan støtte projektet gennem et medlemskab.

Fotos fra Grundejerforeningen

Fotos fra vores område.

www.lindegaardengf.dk