Information

Lindegaarden Grundejerforening

4540 Fårevejle - Odsherred

Medlemsinformation

Medlemsinfo sept. 2018

 

Grenopsamling i uge 43 (efter den 21. oktober).

For at få opsamlet og begrænset omkostningerne er det vigtigt, at du overholder vilkårene, som du kan læse om på Lindegaardens hjemmeside her. Læg grenene ud langs vejen i synlige, adskilte og færrest mulige bunker og gerne så sent som muligt, så de ikke spredes af vinden. Benyt også gerne de vendepladser hvor det er muligt.

 

Reducer foreningens omkostninger til grenopsamling ved at benytte Kommunens opsamling af storskrald - næste gang onsdag den 3. oktober i vores område.

Ved den lejlighed kan du få opsamlet:

- max. 10 bundter grene som skal være bundtet med snor (bundterne må højst have en længde på 1 meter).

- max. 10 PAPIR-sække med haveaffald / hækklip.

Se nærmere om opsamling af storskrald på kommunens hjemmeside her.

 

Du kan også benytte kommunens Genbrugsstationer, den nærmeste ligger lige syd for Fårevejle Stationsby.

Her skal benyttes KLARE sække. Se åbningstider her.

 

Beskæring og græsslåning.

Hver grundejer har vedligeholdelsespligten af rabatter og stier omkring sin grund såvel foran, bagved og langs siden.

Rabatter skal holdes fri for bevoksning/grene i mindst 1 meters bredde (gerne mere ved vejhjørner) og alle stier skal have en 3 meters fri bredde. Græsset skal alle steder slås regelmæssigt efter behov. Se mere her.

 

Bygningsreglement i sommerhusområde

Før du begynder at bygge skal du være opmærksom på reglerne for bygningstilladelse og overholdelse af det særlige bygningsreglement som gælder for et sommerhusområde, hvor f.eks. al form for byggeri der har en overdækning skal placeres mindst 2,5 m fra skel, og bygninger der har sammenhæng med beboelse mindst 5 m. fra skel. Se også foreningens hjemmeside her.

Læs om det nye bygningsreglement pr. 1. januar 2018 og om byggetilladelse her på kommunens hjemmeside.

 

Rottebekæmpelse

Der er flere som har observeret rotter i vores område. Når du ser en rotte eller tegn på rotter har du pligt til at anmelde det til kommunen - det er gratis.

Kontakt Odsherreds kommunes Borgerservice på tlf. 5966 5000 eller benyt selvbetjenings-anmeldelse her.

For at forebygge rotter og andre skadedyr skal du helt undlade at fodre dyr og fugle i det fri, samt sikre at al form for husholdningsaffald og -grønt lægges i affaldsbeholderne.

Nyttige informationer i øvrigt.

Benyt din grundejerforenings hjemmeside til at holde dig orienteret løbende. Se f.eks. under Nyttige links.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Medlemsinformation 11. april. 2018

 

Til jeres orientering har vores kasserer gennem 12 år, Jens-Jakob Jakobsen ønsket at stoppe i bestyrelsen.

Den valgte 1. suppleant, Peter Winther Schrøder, Truntestien 7, er derfor nu indtrådt i bestyrelsen som kasserer.

 

Grenopsamling i uge 19 (fra den 7. maj). Bestyrelsen har aftalt, at Odsherreds Have- og anlægsservice udfører grenopsamlingen i 2018. For at begrænse omkostningerne er det vigtigt, at du overholder vilkårene, som du kan læse om her på Lindegaardens hjemmeside.

 

Kommunen opsamler storskrald tirsdag den 22. maj i vores område. Du må også aflevere:

- 10 bundter grene som skal være bundtet med snor (bundterne må højst have en længde på 1 meter).

- 10 PAPIRsække med haveaffald.

Se nærmere om kommunens opsamling af storskrald på kommunens hjemmeside her.

 

Generalforsamling 2018.

Reserver allerede nu søndag den 3. juni kl. 11 med mulighed for frokost på Caféen i Ordrup efter generalforsamlingen.

Forslag til behandling skal være tilsendt bestyrelsen senest den 26.5. Indkaldelse udsendes den 17.5.2018.

 

Nye tilbud til hele familien i Kårup Skov.

Foreningen VOKS, som vores grundejerforening er medlem af, har i 2017 etableret 3 aktivitetsmiljøer og fået markeret 2 vandrestier i Kårup Skov. Læs mere på hjemmesiden www.kaarupskov.dk , hvor du også kan downloade en informationsfolder med kort. På Skovens Dag den 6. maj kl. 11 ved udkigstårnet på Sletten har VOKS arrangeret officiel indvielse hvor borgmester og skovridder deltager og med rundvisning og eventyrfortællinger - tjek program på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

Indbrud - forebyggelse

Beskyt dig mod indbrud og kriminalitet

Nærpolitiet i Holbæk har i maj 2013 sendt nedenstående brev og to foldere:

 

Brev til Grundejerforeninger.

Folder om forebyggelse af indbrud.

Folder om Lokalrådet.

 

Odsherreds Kommune har i 2012 sendt brev og folder til de fastboende i sommer-husområderne. Læs her brevet og folderen med tip til at forhindre indbrud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs folderen her.

 

---------------

På Generalforsamlingen juni 2012 blev det besluttet at informere om indbrud begået i vores område for dermed at skærpe opmærksomheden:

 

Der foreligger ingen oplysninger om indbrud i vores område efter uge 7 i 2013.

www.lindegaardengf.dk