Information

Lindegaarden Grundejerforening

4540 Fårevejle - Odsherred

Medlemsinformation

Medlemsinformation 8. april 2016

 

Velkommen til en ny sæson i sommerlandet som allerede er startet for de fleste.

Grundejerforeningens grenafhentning

Afhentningsugerne for 2016 er nu fastlagt til uge 18 (fra 2. maj) og uge 45 (fra 7. november).

For at lette opsamlingen og holde foreningens omkostninger nede skal følgende anvisninger overholdes:

• Grenene skal være mindst 1 meter lange og lægges pænt vandret i færrest mulige bunker parallelt med vejen udenfor din parcel, eller - om nødvendigt og muligt - på en vendeplads.

• Grenene i de enkelte bunker skal være af nogenlunde samme længde mellem 1 og 4 meter.

• Bunkerne skal være lette at komme til for vognmanden, og de må under ingen omstændigheder placeres tæt på elskabe eller affaldsbeholdere.

• Hækklip og haveaffald må ikke komme i bunkerne.

• Grenene skal være lagt i bunkerne senest søndagen lige inden afhentningsugen. For at reducere risikoen for at bunkerne spredes rundt ved stormvejr, så vent så længe som muligt med at lægge greneneud til vejen.

Storskrald 2016

Benyt også kommunens gratis indsamling af storskrald samt haveaffald i max 10 papirsække og grene i op til 10 bundter af max 1 meters længde.

Næste opsamling fra vores veje sker den 23. maj. Læs mere om det på vores hjemmeside.

 

Generalforsamling 2016.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes søndag den 19. juni 2016 kl. 11 på ”Cafeen” i Ordrup. I forbindelse hermed markeres foreningens 50 års jubilæum med en gæstetaler og en frokost kl. 13.

 

Gæstetaleren er Byrådsmedlem og formand for SOL, Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere, Jesper Koch, som fortæller om baggrund og visioner for SOL og hvilke resultater man har nået indtil nu. Ligeledes vil Jesper fortælle om aktuelle sager med interesse for Ordrupområdet samt svare på spørgsmål.

 

Indkaldelse til generalforsamlingen, samt anmodning om din tilmelding til frokosten, bliver udsendt i slutningen af maj. Vi håber at mange vil deltage i arrangementet, så reserver derfor allerede nu dagen.

 

Med venlig hilsen

Henning Balslev Clausen

Lindegaarden Grundejerforening (www.lindegaardengf.dk):

Formand: Henning Balslev Clausen, Alfestien 32. Tlf. 20 31 50 62. Mail: kontakt@lindegaardengf.dk

Kasserer: Jens-Jakob Jakobsen, Truntestien 1. Tlf. 21 77 37 14. Mail: jens-jakob.a.jakobsen@jjaj.dk

Sekretær: Anette Engelund, Alfestien 17. Tlf. 25 61 00 41. Mail: anette.engelund@outlook.dk

Suppleant: Dorte Berg, Alfestien 22.

Suppleant: Jørgen Jensen, Alfestien 5.

 

 

 

 

 

Indbrud - forebyggelse

Beskyt dig mod indbrud og kriminalitet

Nærpolitiet i Holbæk har i maj 2013 sendt nedenstående brev og to foldere:

 

Brev til Grundejerforeninger.

Folder om forebyggelse af indbrud.

Folder om Lokalrådet.

 

Odsherreds Kommune har i 2012 sendt brev og folder til de fastboende i sommer-husområderne. Læs her brevet og folderen med tip til at forhindre indbrud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs folderen her.

 

---------------

På Generalforsamlingen juni 2012 blev det besluttet at informere om indbrud begået i vores område for dermed at skærpe opmærksomheden:

 

Der foreligger ingen oplysninger om indbrud i vores område efter uge 7 i 2013.

www.lindegaardengf.dk