Generalforsamlinger

Lindegaarden Grundejerforening

4540 Fårevejle - Odsherred

Årlige generalforsamling -

afholdes i maj eller juni

 

 

 

 

 

 

Caféen i Ordrup

 

Indkaldelse er udsendt den 17.5. til ordinær generalforsamling i Lindegaarden Grundejerforening søndag den 3. juni 2018 kl.11.00 på Caféen i Ordrup.

 

Vi gentager sidste års vellykkede frokostarrangement, så medlemmer ved starten af generalforsamlingen kan bestille frokost for egen regning, for efter generalforsamlingen at kunne samles ved fælles frokostborde.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab og kontingentfastsættelse.

Regnskab-2017.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019 på 500 kr.

4. Indkomne forslag.

4A. Forslag fra 2017-generalforsamlingen om hjertestarter.

4B. Nye forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal iflg. vedtægterne være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen, altså senest lørdag, den 26. maj 2018.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af formand. Henning Balslev Clausen, Alfestien 32, er på valg og er villig til genvalg.

Valg af kasserer. Peter Winther Schrøder, Truntestien 7, er IKKE på valg.

Valg af sekretær. Anette Engelund, Alfestien 17, er IKKE på valg.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

1. suppleant Jørgen Roed Jensen, Alfestien 5, er på valg og villig til genvalg.

2. suppleant. Bestyrelsen foreslår Lene Zeuthen Heidam, Truntestien 45, som er villig til valg.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor Stig Larsen, Alfestien 68, er på valg og villig til genvalg.

Revisor Jørgen Kaae, Alfestien 11, er IKKE på valg.

Revisorsuppleant Dorthe Schødt, Truntestien 41, er på valg og villig til genvalg.

8. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne,

Henning Balslev Clausen

 

- - - - - - - - - -

 

Generalforsamling blev afholdt den 21. maj 2017 på Caféen i Ordrup.

Der deltog 35 i Generalforsamlingen og 24 til den efterfølgende frokost.

 

Læs referatet af generalforsamlingen her.

 

Læs Beretning for 2016-17.

 

Se Regnskab 2016.

 

 

 

 

Arkiv - med tidligere referater

2016: Grundejerforeningen holdt sin årlige generalforsamling den 21. juni og markerede i den forbindelse foreningens 50 års jubilæum.

Beretning for 2015-2016.

Regnskab-2015

Referat fra generalforsamlingen 2016.

 

2015: Grundejerforeningen holdt sin årlige ordinære Generalforsamling den 30. maj 2015 på Caféen i Ordrup.

Generalforsamlingen behandlede bl.a.

samt disse to bilag:

og valgte Henning Balslev Clausen, Alfestien 32, som ny formand.

Læs referatet fra Generalfiorsamlingen 2015.

-----------------------------

Den forrige ordinære generalforsamling blev afholdt

lørdag den 14. juni 2014 på ”Caféen i Ordrup".

 

-----------------------------

Referat fra Generalforsamlingen den 26. maj 2013.

Beretning for 2012-2013.

Årsregnskab 2012.

-------------

Referat fra Generalforsamlingen den 10. juni 2012.

Beretning for 2011-2012.

Årsregnskab 2011.

-------------

Referat fra Generalforsamlingen den 5. juni 2011.

-------------

Referat fra Generalforsamlingen juni 2004 med bl.a. en beslutning om hvordan bestyrelsen skal forholde sig ved høringssvar angående ansøgninger om dispensation vedr. byggeri.

-------------

www.lindegaardengf.dk