Græsslåning / rabatter

Lindegaarden Grundejerforening

4540 Fårevejle - Odsherred

Græsslåning - rabatter

På din grund skal græsset slås mindst 2 gange om året for at forhindre frøspredning af ukrudt og at grunden "går i skov". Denne regel fremgår af §3 i grundejerforeningens Vedtægter.

 

Hver grundejer har vedligeholdelsespligten for rabatter og stier omkring sin grund såvel foran, bagved og langs siden.

 

Enhver rabat langs såvel asfalt- som grusveje skal holdes fri for bevoksning, grene og andet i 4 meters højde og i mindst 1 meters bredde fra skel (gerne bredere ved vejhjørner for at sikre gode trafikale udsgtsforhold).

 

Alle stier skal være 3 meter brede - fri for grene og bevoksning.

 

Græsset på rabatter og fællesstier skal alle steder slås regelmæssigt efter behov.

 

Grundejerforeningen sørger for græsslåning af stierne henover Truntebakken.

 

Eksempler på stier - en beskæring.vil forbedre fremkommeligheden.

www.lindegaardengf.dk