Grenopsamling

Lindegaarden Grundejerforening

4540 Fårevejle - Odsherred

Grundejerforeningen sørger for

2 grenopsamlinger om året

Plan og vilkår for Grundejerforeningens grenordning:

 

Vi har aftalt med Odsherreds Have- og Anlægsservice at få foretaget grenopsamlinger i vores område således i 2018:

- uge 19 (fra den 7. maj) og

- uge 43 (fra den 22. okt.).

For at lette opsamlingen af grenafskæringer og holde foreningens omkostninger nede skal du følge disse anvisninger:

 

  • Grenene skal lægges i ADSKILTE og FÆRREST mulige bunker udenfor din parcel, eller gerne på de vendepladser hvor det er muligt.

 

  • Grenene lægges pænt vandret og parallelt med vejen i synlige, adskilte bunker, og skal være af nogenlunde samme længde mellem 1 og 4 meter.

 

  • Bunkerne skal være lette at komme til og må aldrig placeres tæt på elskabe eller affalds-beholdere.

 

  • Hækklip og haveaffald må ikke komme i bunkerne.

 

  • Grenene skal lægges ud i bunkerne senest om søndagen lige inden afhentningsugen. Vent altid så længe som muligt med at lægge grenene ud til afhentning for at reducere risikoen for at bunkerne ved stormvejr spredes rundt - måske endda ud på vejen.

.................

Derudover afhenter kommunen 3 gange om året storskrald, incl. op til 10 bundter grene (bundtet med snor) i max. 1 meters længde samt op til 10 stk. PAPIR-sække med haveaffald.

Se vilkår og datoer under Serviceydelser / Storskrald.

Fotos fra grenopsamlinger

Nedenfor ses fotos fra tidligere grenopsamlinger med en "havetraktor" som med en greb løfter bunkerne op på en stor trailer, som tømmes på Fårevejle genbrugsplads.

 

Det er derfor vigtigt at samle grenene i færrest mulige bunker og med samme længde i de enkelte bunker.

I særlige tilfælde - ved en større samling af meget store grenbunker - aftales det, at sådanne grenbunker opsamles af en stor lastvogn med kran og grab.

www.lindegaardengf.dk