Grenopsamling

 

  Lindegaarden  Grundejerforening   

   4540 Fårevejle    -    Odsherred

Grundejerforeningen sørger for

2 grenopsamlinger i år

Plan og vilkår for Grundejerforeningens grenordning:


Vi har aftalt med Odsherreds Have- og Anlægsservice at få bortkørt grenafskæringer således i 2019:

- uge 19  (fra den 6. maj)   og

- uge 43  (fra den 21. okt.).

 

For at lette opsamlingen af grenene og dermed holde foreningens omkostninger nede skal du følge disse anvisninger: 


  • Grenene skal lægges i så FÅ bunker som muligt lige foran din parcel, eller på de vendepladser hvor det er muligt uden gene for nogen.


  • Grenene lægges samlet, vandret og parallelt med vejen i få adskilte bunker, og grenene i en bunke skal være af nogenlunde samme længde mellem 1 og 4 meter.


  • Bunkerne skal være synlige og lette at komme til og må aldrig placeres tæt på elskabe, affalds- beholdere, postkasser eller andre faste installationer.


  • Hækklip, græs og haveaffald må ikke komme i bunkerne.


  • Grenene skal lægges ud i bunkerne senest om  søndagen lige inden afhentningsugen. Vent så længe som muligt med at lægge grenene ud til afhentning for dermed at reducere risikoen for at bunkerne spredes ved stormvejr - måske endda ud på vejen.

 

.................

 

Derudover afhenter kommunen 3 gange om året  storskrald, incl. op til 10 bundter grene (bundtet med snor) i max. 1 meters længde samt op til 10 stk. PAPIR-sække med haveaffald.

Se vilkår og datoer under Serviceydelser / Storskrald.

Fotos fra grenopsamlinger

Nedenfor ses fotos fra tidligere grenopsamlinger med en "havetraktor" som med en greb løfter bunkerne op på en stor trailer, som tømmes på kommunens grenplads.


Det er derfor vigtigt at samle grenene i lettilgængelige

få bunker med samme grenlængde i de enkelte bunker.

I nogle tilfælde - ved opsamling af store grenbunker - anvendes en stor lastvogn med kran / grab og stort lad.

www.lindegaardengf.dk